DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Kytara – mírně pokr. (Monika) – po 17.45 (9 - 15 let)

Skupinová výuka doprovodné (akordové) hry na kytaru. Jedná se o doprovod písniček – žák při hře zpívá. Lekce jsou určené žákům, kteří hrají minimálně 1 rok, zvládají základní rytmy, durové a mollové akordy. Zahrají bez problémů několik jednoduchých písniček.
V lekcích bude nadále rozvíjena hra násroj, doplňovány nové akordy a písničky.
Výuka je přizpůsobena schopnostem a zájmu žáků.


Vybavení:  vlastní kytara, el.ladička,dále dle info lektora

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 2500 Kč
Cena za pol.: 1350 / 1350 Kč
PO 17:45-18:30


Adresa a kontakt

Klub Klamovka, Praha 5
přihlášky a informace: Iveta Nová, 222 333 806, 777 706 591, nova@ddmpraha.cz

Lektoři

Monika Šonková