DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

ZŠ LN – Klavír 4 – Wichterle (6 - 15 let)

Přednostně pokračují žáci z minulého roku od lektorky Ragchaa, ostatní jsou jen náhradníci na doplnění uvolněných termínů. Výuka je jak pro začátečníky, tak pro ty, co mají základy za sebou a mohou rovnou pracovat na rozvoji v pokročilejších skladbičkách.
Volné termíny: 15.45–16.30. Výuková jednotka trvá 45 minut.


Vybavení:  x

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 5800 Kč
Cena za pol.: 3000 / 3000 Kč
PO 14:15-18:00


Adresa a kontakt

ZŠ Lyčkovo náměstí, Praha 8
Barbora Čížková, cizkova@ddmpraha.cz, 222 333 812

Lektoři

Podobné

ZŠ Chvaly – Flétna/pokročilí
Kytara, Martin Bureš – skup. výuka, úterý
Kytara, M. Bureš – individ. výuka, středa
Kytara, Martin Bureš – skup. výuka, středa
Ukulele – děti – Sitár
Klavír, čtvrtek - Denis Dinga
Kytara - děti - Rohlíčková
Ukulele - děti - Berenreiter
Flétna - Karla Braunová
Klavír, čtvrtek – Veronika Kadlecová