DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Flétna – Simona Kostelanská (6 - 9 let)


Vybavení:  Flétna

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 3800 Kč
Cena za pol.: 2000 / 2000 Kč


Adresa a kontakt

Stanice techniků, Praha 6

Lektoři

Podobné

Kytara - děti - Hábl
Klavír - dospělí - Tichá
Klavír, úterý – Eva Pavelková
Klavír, čtvrtek – Veronika Kadlecová
ZŠ Chvaly – Flétna/začátečníci 2
Hudebníček
Klavír - Klára Nýčová
Zpěv – Denis Dinga
Tanec hrou – předškoláci
ZŠ Chvaly – Flétna/začátečníci