DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Výtvarný ateliér - příprava na SŠ, VŠ 2 (14 - 26 let)

Příprava k talentovým zkouškám zahrnuje spontánní výtvarnou činnost s ohledem na individualitu (techniky tradiční i netradiční), výtvarné etudy vycházející ze zkoušek a požadavků konkrétní školy, všeobecný kulturní přehled, konzultace. Klíčové kompetence: Schopnost spolupráce ve skupině, respekt k mínění druhých, schopnost obhajovat vlastní názory, rozpoznat problém, hledat a nacházet řešení, zdůvodňovat a hodnotit. Dovednost pracovat s informacemi a přistupovat k činnosti tvůrčím způsobem. Schopnost vyvíjet vlastní iniciativu, přemýšlet a učit se, dávat věci do souvislostí.

Ceny a termíny

Cena za pol.: 5200 / 2900 Kč
PÁ 17:00-20:00


Adresa a kontakt

Stanice techniků, Praha 6
Výtvarný ateliér (1. patro)

Lektoři

Chladová Dáša

Podobné

Kytara-začátečníci(Iveta)- skupinka
Výtvarný ateliér (út 1)
Tančírna pro dospělé (od 16 let)
Výtvarný ateliér - příprava na SŠ, VŠ 1
Kreativní kroužek i pro dospělé
Kytara-mírně pokr.(Iveta)-úterý 14:30