DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Výtvarný ateliér (pá 2) (6 - 15 let)

Spontánní výtvarná činnost s ohledem na individualitu, kresba, malba, grafika, modelování. Vycházíme z předpokladu, že děti přijdou s různými předsudky, které je odvádějí od přirozeného výtvarného projevu. Vedeme k autorské tvorbě. Klíčové kompetence: Schopnost spolupráce ve skupině, respekt k mínění druhých, schopnost obhajovat vlastní názory, rozpoznat problém, hledat a nacházet řešení, zdůvodňovat a hodnotit. Dovednost pracovat s informacemi a přistupovat k činnosti tvůrčím způsobem. Schopnost vyvíjet vlastní iniciativu, přemýšlet a učit se, dávat věci do souvislostí.

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 5900 Kč
Cena za pol.: 3100 / 3100 Kč
PÁ 17:00-19:00


Adresa a kontakt

Stanice techniků, Praha 6
Výtvarný ateliér (1. patro)

Lektoři

Chladová Dáša

Podobné

Kytara-začátečníci(Iveta)- skupinka
Kytara-mírně pokr.(Iveta)-úterý 14:30
Výtvarný ateliér (út 1)
Tanec hrou - mladší školáci
Tanec hrou - předškoláci
Výtvarný ateliér (pá 1)
Kytara - individuální lekce - Honza