DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Fotoklub Líheň - příprava na SŠ, VŠ (13 - 20 let)

Příprava k talentovým zkouškám na fotografické školy. Rozšíření výuky v základních okruzích fotografie (viz výuka ve Fotoklub Líheň - ateliér 1 - 7) dle požadavků jednotlivých škol . Teorie a historie fotografie v širších kulturních a společenských souvislostech. Konzultace a důraz na samostatnou autorskou tvorbu a prezentaci. Součinnost s výtvarným ateliérem (výtvarná příprava). Podmínkou členství je zápis a účast v některém z ateliérů fotoklubu Líheň (1 - 7). Klíčové kompetence: Dovednost pracovat s fotografií jako s vyjadřovacím a komunikačním prostředkem. Respekt k mínění druhých, obhajovat vlastní názory, rozpoznat problém, hledat a nacházet řešení, zdůvodňovat a hodnotit. Dovednost pracovat s informacemi. Tvořivost, schopnost vyvíjet vlastní iniciativu, přemýšlet a učit se, dávat věci do souvislostí.
Vybavení:  Fotoaparát

Ceny a termíny

Přihlásit se
Cena za šk. rok: 300 Kč
Cena za pol.: 200 / 100 Kč
Cena zahrnuje:  fotomateriál, ateliér, fotokomory
PÁ 15:00-17:00


Adresa a kontakt

Stanice techniků, Praha 6
MgA. Jaromír Santler, santler@ddmpraha.cz, 222 333 878

Lektoři

Santler Jaromír

Podobné

Taoistická cvičení - harmonie, uvolnění
Keramika (čt 14.30)
Keramika (po 16.00)
Fotoklub Líheň - ateliér 5
Fotoklub Líheň - ateliér 3
Fotoklub Líheň - Analogová fotografie
Fotoklub Líheň - ateliér 6
Fotoklub Líheň - Alternativní techniky
Fotoklub Líheň - ateliér 4
Fotoklub Líheň - ateliér 2