DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Kytara – skupinová výuka – Martin Manič (7 - 18 let)

Do poznámky uveďte vámi preferovaný čas.


Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 4000 Kč
Cena za pol.: 2100 / 2100 Kč


Adresa a kontakt

Stanice techniků, Praha 6
Hudební koutek (1. patro)

Lektoři

Podobné

Klavír - Klára Nýčová
Bicí – středa
Kytara – individ. výuka – Martin Manič
Kytara, Martin Bureš – skup. výuka, úterý
Bicí – úterý
Klavír, úterý - Denis Dinga
Klavír, čtvrtek - Denis Dinga
Kytara, M. Bureš – individ. výuka, středa
Kytara, Martin Bureš – individ. výuka, pondělí
Tančírna pro dospělé (od 16 let)