DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Malý šikula (3 - 7 let)

Výtvarný kroužek pro děti ve věku 3-7 let bez rodičů. Děti se zde setkají s nejrůznějšími výtvarnými a řemeslnými aktivitami. Vyzkouší si mimo jiné malovat prstovými barvami, lepit, stříhat, šít, zatlouci hřebík, pracovat se dřevem a pilníkem nebo keramickou hlínou.

Ceny a termíny

Přihlásit se
Cena za šk. rok: 1600 Kč
Cena za pol.: 800 / 800 Kč
ST 15:00-15:45


Adresa a kontakt

Stanice techniků, Praha 6
CPD Žlutá vlaštovka (přízemí)
pravdova@ddmpraha.cz

Lektoři

Podobné

Logohrátky
Převod - Klub 1b / pondělí / 15-16 h
Křečci 17 h
Převod - Klub 4a / čtvrtek / 13-14 h
LEGOmechanika / začátečníci
Převod - Klub 1a / pondělí / 13-14 h
Sportovní školička
Zahradnický kroužek pro mladší
CPD Modrá Vlaštovka
Myšky 16 h