DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Malý šikula (3 - 7 let)

Výtvarný kroužek pro děti ve věku 3-7 let bez rodičů. Děti se zde setkají s nejrůznějšími výtvarnými a řemeslnými aktivitami. Vyzkouší si mimo jiné malovat prstovými barvami, lepit, stříhat, šít, zatlouci hřebík, pracovat se dřevem a pilníkem nebo keramickou hlínou.

Ceny a termíny

Přihlásit se
Cena za šk. rok: 1600 Kč
Cena za pol.: 800 / 800 Kč
ST 15:00-15:45


Adresa a kontakt

Stanice techniků, Praha 6
CPD Žlutá vlaštovka (přízemí)
pravdova@ddmpraha.cz

Lektoři

Podobné

Dramec - divadelní přípravka
Morčátka 17 h
Králíčci 17 h
Prográmky pro rodiče s dětmi
Hudební přípravka (5–7 let)
Hudebně-taneční školička
Myšky 17 h
Převod - Klub 3a / středa / 13-14 h
Hrátky rodičů s dětmi 1
Převod – Klub 1b / pondělí / 15–16 h