DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Logohrátky (3 - 7 let)

Kroužek pro děti ve věku 3-7 let bez rodičů. Říkanky a básničky propojené s logopedickou průpravou. Pohádky a krátké příběhy z dětských knížek. Pohybové hry, hra na rytmické nástroje.

Ceny a termíny

Přihlásit se
Cena za šk. rok: 1600 Kč
Cena za pol.: 800 / 800 Kč
ÚT 09:30-10:15


Adresa a kontakt

Stanice techniků, Praha 6
Kinosál (přízemí)
pravdova@ddmpraha.cz

Lektoři

Vondráková Hana

Podobné

Tanec hrou - předškoláci
Zpívánky pro předškoláky
Opona - dětský divadelní kroužek
Sporťáček A - sokolovna Klamovka, 15.30
Centrum pro předškolní děti
Keramika pro předškoláky (čt 16.00)
Dramec - divadelní přípravka