DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Počítače od A do Z (9 - 13 let)

Internet a email - internetová komunikace, operační systémy, zpracování fotografií, kancelářské balíky - programy - práce s textem, tabulkou, prezentací, základy bezpečnosti při prohlížení webu a sdílení dat na internetu.


Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 3200 Kč
Cena za pol.: 1800 / 1800 Kč
ÚT 15:30-17:00


Adresa a kontakt

Stanice techniků, Praha 6
Počítačová učebna (1. patro)
František Pechlát, pechlat@ddmpraha.cz, 603 519 493

Lektoři

Podobné

Miniscéna – divadlo a vše kolem něj
Plastikoví modeláři (st)
Automodeláři (po)
Letečtí modeláři (čt)
PaVěda 3 - Stanice přírodovědců
Železniční modeláři (st)
LEGO Mindstorm + Ableton
PC grafika pro pokročilé
MHD modeláři (po)
Ateliér grafiky na počítači