DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

LEGO Mechanika (čt 14.00) (6 - 10 let)

Základy mechaniky formou hry. Princip fungování převodů, kladky, páky a kola s osou. Seznámení se vztahem fyzikálních veličin, jako je rychlost, dráha a čas.

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 3200 Kč
Cena za pol.: 1800 / 1800 Kč
ČT 14:00-15:30


Adresa a kontakt

Stanice techniků, Praha 6
Lego mechanika (přízemí)
František Pechlát, pechlat@ddmpraha.cz, 603 519 493

Lektoři

Podobné

Parádní věda 2 středa
Přírodovědec
Parádní věda 2 – Stanice techniků
LEGO Robotika (st 15.30)
Programování PC her 1 (začátečníci)
3D tisk
LEGOdesign
Letečtí modeláři (čt)
LEGO Mechanika (st 15.15)
Paradní věda 3 – Stanice přírodovědců