DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

LEGO Mechanika (čt 14.00) (6 - 10 let)

Základy mechaniky formou hry. Princip fungování převodů, kladky, páky a kola s osou. Seznámení se vztahem fyzikálních veličin, jako je rychlost, dráha a čas.

Ceny a termíny

Přihlásit se
Cena za šk. rok: 3200 Kč
Cena za pol.: 1800 / 1800 Kč
ČT 14:00-15:30


Adresa a kontakt

Stanice techniků, Praha 6
Lego mechanika (přízemí)
František Pechlát, pechlat@ddmpraha.cz, 603 519 493

Lektoři

Podobné

LEGO Robotika (st 14.00)
LEGO Mechanika (st 17.00)
Kytara-mírně pokr.(Iveta)-úterý 14:30
LEGOmechanika / pokročilí
Lidské tělo
LEGOrobotika 2
Mladý debrujár 2
Automodeláři (po)
LEGO Mechanika (čt 15.30)
Letečtí modeláři (čt)