DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

LEGO Mechanika (st 15.15) (6 - 10 let)

Základy mechaniky formou hry. Princip fungování převodů, kladky, páky a kola s osou. Seznámení se vztahem fyzikálních veličin, jako je rychlost, dráha a čas.

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 3200 Kč
Cena za pol.: 1800 / 1800 Kč
ST 15:15-16:45


Adresa a kontakt

Stanice techniků, Praha 6
Lego mechanika (přízemí)
František Pechlát, pechlat@ddmpraha.cz, 603 519 493

Lektoři

Podobné

LEGO Robotika - pouze FLL (út)
Elektronika pro začátečníky
Modelářská přípravka (po)
Modelářská kadetka (út)
Parádní věda 2 středa
Modelářská kadetka (po)
Přírodovědec
Modelářská přípravka (út)
LEGO Robotika (út 14.00)
Elektronika pro pokročilé