DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Převod - Oddíl Pulci (4 - 10 let)


Ceny a termíny

Cena za pol.: 300 / 300 Kč
ST 15:00-15:45


Adresa a kontakt

Loděnice Vltava, Praha 8

Lektoři