DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Hudební soubor - Sólisti (18 - 99 let)

Hudební těleso při Loděnici Vltava DDM hl. m. Prahy věnující se nejenom folku.


Ceny a termíny

ČT 20:00-22:00


Adresa a kontakt

Loděnice Vltava, Praha 8
Olan, olan@ddmpraha.cz

Lektoři