DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Vodácko-turistický oddíl - Johanité (18 - 99 let)

Setkávání s celoživotní láskou - hudbou a přírodou.

Ceny a termíny

Cena zahrnuje:  16 lekcí na pololetí.
ÚT 20:00-22:00


Adresa a kontakt

Loděnice Vltava, Praha 8
Martin "Olan" Kašík, olan@ddmpraha.cz, 222 333 818

Lektoři

Kašík Martin Olan

Podobné

Africké djembe - děti
Klavír, čtvrtek - Denis Dinga
Klavír - dospělí - Navrátil
Klavír - dospělí - Doubková