DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Příprava talentové zkoušky (14 - 99 let)

Nabízíme přípravu k talentové zkoušce na školy výtvarného zaměření: osmiletá gymnázia s výtvarnou profilací, střední a vysoké umělecké školy. Kurzem provází absolventka učitelství výtvarné výchovy na katedře výtvarné výchovy v Českých Budějovicích, která sama prošla talentovými zkouškami a pohybuje se v oboru. V menším kolektivu studentů jsme schopní připravit studenty individuálně, případně i poradit se samotným výběrem vhodné umělecké školy. Těžiště kurzu tvoří studijní kresba a malba zátiší, portrétu, figury, která je univerzálním základem pro výtvarné přemýšlení. Věnovat se budeme i volným tématům. Naučíme se pracovat s perspektivou, stínovat, míchání a práci s barvou, používat kánon proporcí. Zaměříme se na budování portfolia každého žáka. Kurz by měl vést studenty pomocí individuálního přístupu k osvojení základů výtvarného projevu a přiblížit je orientaci v oboru. Včasná příprava tvoří velkou část úspěchu u talentové zkoušky!

Ceny a termíny

Přihlásit se
Cena za šk. rok: 2800 Kč
Cena za pol.: 1500 / 1500 Kč
Cena zahrnuje:  16 lekcí na pololetí.
ČT 17:30-19:30


Adresa a kontakt

Karlínské Spektrum, Praha 8
Výtvarný atelier (3. patro)
MgA. Veronika Rosová, spektrumvytvarka@ddmpraha.cz, 222 333 812

Lektoři

Horáková Šárka

Podobné

Výtvarný ateliér - příprava na SŠ, VŠ 2
Keramika - modelování čt. 3
Výtvarný ateliér - příprava na SŠ, VŠ 1
Keramika - dospělí stř. obs.
Keramika - točení na kruhu 4 obs.
Keramika - dospělí po obs.
Tiffany 1 - pondělí
Tiffany 2 - čvrtek
Výtvarná a tvořivá dílna pro školáky
Keramika - točení na kruhu 3 obs.