DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Klavír - děti - Tichá (6 - 18 let)

Kroužek klavír je určen dětem i dospělým, začátečníkům i pokročilým, kteří mají zájem o klavírní hru. Kurz je veden odborníky, kteří mají zkušenosti s výukou dětí i dospělých. V rámci výuky jsou žákům předávány informace z oblasti klavírní hry a hudební teorie. Současně jsou rozvíjeny jak hudební tak obecné znalosti a žáci jsou vedení k samostatné práci. Zaručujeme vám vstřícný přístup pedagogů, kteří pracují podle moderní klavírní pedagogiky, a proto je hlavní prioritou individuální přístup a potřeby daného žáka.Kurz je veden odborníky, kteří mají zkušenosti s výukou dětí i dospělých. V rámci výuky jsou žákům předávány informace z oblasti klavírní hry a hudební teorie. Současně jsou rozvíjeny jak hudební tak obecné znalosti a žáci jsou vedení k samostatné práci.


Zaručujeme vám vstřícný přístup pedagogů, kteří pracují podle moderní klavírní pedagogiky, a proto je hlavní prioritou individuální přístup a potřeby daného žáka.

Adéla Tichá začala se hrou na kavír již ve čtyřech letech. O pár let později nastoupila do Gymnázia a Hudební školy hl. města Prahy, ZUŠ do třídy MgA. Petera Toperczera. Zde pokračovala nástupem na gymnázium, které ukončila v roce 2016 maturitní zkouškou z klavíru. V roce 2015 zde začala se hrou na kontrabas, které se volnočasově věnuje dodnes.
Během svých studií se zúčastnila a umístila se na několika klavírních soutěžích, například na Prague Junior Note. Také se zúčastnila několika hudebních kurzů, například s prof. Ivanem Klánským a několik let byla modelovým žákem při pedagogických praxích studentů HAMU pod vedením prof. MgA. Aleny Vlasákové a MgA. Petera Toperzcera. Nyní se klavíru věnuje volnočasově, občasně doučuje hodiny klavíru a studuje na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy.

16 lekcí na pololetí

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 5800 Kč
Cena za pol.: 3000 / 3000 Kč
ÚT 13:00-18:30


Adresa a kontakt

Karlínské Spektrum, Praha 8
Věž (3. patro)
spektrumhudba@ddmpraha.cz, 222 333 815

Lektoři