DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Flétna příčná - dospělí - Braunová (19 - 99 let)

Příčná flétna nachází široké uplatnění v symfonické, jazzové, ale i folklórní hudbě díky charakteristickému jemnému zvuku. Kromě nutného držení a techniky hry se zaměříme na známé flétnové melodie - v klasické, filmové i populární hudbě.
16 lekcí na pololetí.

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 8400 Kč
Cena za pol.: 4300 / 4300 Kč
ST 14:00-16:00


Adresa a kontakt

Karlínské Spektrum, Praha 8
spektrumhudba@ddmpraha.cz, 222 333 815

Lektoři

Podobné

Housle - dospělí - Kadlíček
Kytara – začátečníci (Iveta) – skupinka
Zpěv – Denis Dinga
Kytara - dospělí - Hábl
Kytara, M. Bureš – individ. výuka, úterý
Kytara, Martin Bureš – individ. výuka, pondělí
Dlouhomladí – pěvecký sbor
Kytara – individ. výuka – Michal Seitl
Ukulele pro dva – Sitár
Andílci