DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Flétna příčná - dospělí - Braunová (19 - 99 let)

Příčná flétna nachází široké uplatnění v symfonické, jazzové, ale i folklórní hudbě díky charakteristickému jemnému zvuku. Kromě nutného držení a techniky hry se zaměříme na známé flétnové melodie - v klasické, filmové i populární hudbě. 16 lekcí na pololetí.

Ceny a termíny

Přihlásit se
Cena za šk. rok: 8400 Kč
Cena za pol.: 4300 / 4300 Kč
Cena zahrnuje:  16 lekcí na pololetí.
ST 14:00-16:00


Adresa a kontakt

Karlínské Spektrum, Praha 8
spektrumhudba@ddmpraha.cz, 222 333 815

Lektoři

Podobné

Klavír - dospělí - Navrátil
Housle - dospělí - Kadlíček
Hudební soubor - Syrový tóny
Klavír, čtvrtek - Denis Dinga
Vodácko-turistický oddíl - Johanité
Kytara, M. Bureš - individ. výuka, středa
Kytara – individ. výuka – Martin Manič
Bicí - středa
Kytara – individ. výuka – Michal Seitl
Kytara, Martin Bureš - skup. výuka, středa