DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Flétna příčná - dospělí - Braunová (19 - 99 let)

Příčná flétna nachází široké uplatnění v symfonické, jazzové, ale i folklórní hudbě díky charakteristickému jemnému zvuku. Kromě nutného držení a techniky hry se zaměříme na známé flétnové melodie - v klasické, filmové i populární hudbě. 16 lekcí na pololetí.

Ceny a termíny

Přihlásit se
Cena za šk. rok: 8400 Kč
Cena za pol.: 4300 / 4300 Kč
Cena zahrnuje:  16 lekcí na pololetí.
ST 14:00-16:00


Adresa a kontakt

Karlínské Spektrum, Praha 8
spektrumhudba@ddmpraha.cz, 222 333 815

Lektoři

Podobné

Kytara-mírně pokr.(Iveta)-úterý 14:30
Kytara,Martin Bureš - skup.výuka, úterý
Tančírna pro dospělé (od 16 let)
Housle - dospělí - Bártová
Kytara,M. Bureš - Individ. výuka,úterý
Kytara – individ. výuka – Michal Seitl
Vodácko-turistický oddíl - Johanité
Klavír - dospělí - Doubková
Kytara - dospělí - Skypala
Kytara,Martin Bureš - skup.výuka, středa