DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Tančírna pro dospělé (od 16 let) (16 - 99 let)

TERMÍN STANOVÍME NA ZÁKLADĚ PROJEVENÉHO ZÁJMU (LEKCE V POZDNÍCH ODPOLEDNÍCH HODINÁCH). Seznámení s moderním tancem. Technika scénického výrazového tance nás naučí cítit tělo, zdokonalit hybnost celého aparátu. Vcítit se do hudby a napodobovat pohyb. Zkultivovat a rozvinout taneční a pohybový projev. Techniky M. Graham, José Limona jsou přirozenou cestou k tanečnímu projevu. Procvičíme se, protáhneme a zpevníme svoje tělo. Naučíme se různé krokové a taneční variace. Zkusíme tanec se zavřenýma očima - pomůže nám najít rovnováhu nejen v tanečním prostoru, ale i v životě. Lekce jsou vedené lektorkou Zorou Marzuki: MgA. Zora Marzuki absolventka KJJ - scénický tanec, JAMU - taneční pedagogika. Výuka moderního scénického tance ve vlastních kurzech, divadelní zkušenosti v MDP - muzikály a revuí (tanec, zpěv, herectví), Černé divadlo J. Srnce, National Black Light Theatre in Prague...

Vybavení:  podle pokynů lektorky

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 1750 Kč
Cena za pol.: 750 / 1200 Kč
ČT 18:00-19:00


Adresa a kontakt

Klub Klamovka, Praha 5
přihlášky: nova@ddmpraha.cz, 222 333 806, 777 706 591. Info u lektorky: marzuki@ddmpraha.cz

Lektoři

Marzuki Zora
Marzuki Zora

Podobné