DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Miniscéna - divadelní přípravka (7 - 12 let)

TERMÍN KONÁNÍ UPŘESNÍME KONCEM SRPNA Divadelní kroužek pro děti 1. stupně - začátečníky a pokročilejší. Hlavním cílem kroužku je naučit děti spolupráci při dialogu, pohybu a hrách s ostatními, dále rozvíjet představivost a fantazii, naučit je správnému mluvenému projevu, který bude korespondovat s hereckým pohybem. Většina činností probíhá pomocí her. Jedná se o veškerý základ pro herce podstatný. Ve zkratce: pohyb, mluva, výrazy, spolupráce Dramatický kroužek určený všem novým zájemcům o divadlo, divadelní improvizace. Divadelní průprava pro děti od 7 do 112 let. Základy dramatiky, postoj, mluvení, projev na veřejnosti, řeč těla. Po absolvování divadelní průpravy v tomto kroužku je možnost přestupu do některého z našich divadelních či improvizačních souborů.

Ceny a termíny

Přihlásit se
Cena za šk. rok: 2200 Kč
Cena za pol.: 1200 / 1200 Kč


Adresa a kontakt

Klub Klamovka, Praha 5
nova@ddmpraha.cz, 222 333 806, 777 706 591

Lektoři

Kristýna Kutílková

Podobné

Špendlík – šití a tvoření
Africké djembe - děti