DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Miniscéna – divadlo a vše kolem něj (7 - 15 let)

Nově otevřený kroužek určený dětem, které za sebou mají alespoň 1. třídu ZŠ. Jeho cílem je naučit děti základům divadelní tvorby, která zahrnuje pestrou škálu činností. Budou se učit spolupráci a vzájemné podpoře při rozvíjení svých nápadů. Budou rozvíjet osobitou fantazii a propojovat jevištní pohyb, mluvené slovo, hudbu, zpěv i výtvarné složky, jako je tvorba masky a kostýmu.
Děti se budou učit rytmus slov a řeči, budou zkoumat svůj dech a sílu hlasu i jevištní pohyb, a budou objevovat své specifické nadání. Budou vedeni k autorské tvorbě a spontánní kreativitě.
Dramatický kroužek určený všem novým zájemcům o divadlo, improvizaci, hudbu i autorské psaní.
Kroužek probíhá jednou týdně, v délce 120 minut. Vede ho velmi zkušená lektorka, absolventka DAMU, hudebnice, autorka dětských divadelních her, herečka, vedoucí maskérka Národního divadla Monika Šonková. V průběhu roku budou členům kroužku umožněny i návštěvy ND a jeho zákulisí.


Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 2750 Kč
Cena za pol.: 1500 / 1500 Kč
PO 15:30-17:00


Adresa a kontakt

Klub Klamovka, Praha 5
nova@ddmpraha.cz, 222 333 806, 777 706 591

Lektoři

Monika Šonková

Podobné

Klavír – MIREK – ZŠ Podbělohorská
Africké djembe - děti
Špendlík – šití a tvoření