DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Výtvarně-řemeslná dílna ČT II (9 - 13 let)

Jak se výtvarně vyjádřit, aniž bychom malovali nebo kreslili? Máte tvůrčí pnutí a stále něco rukama vytváříte? Přijďte k nám do výtvarně řemeslné dílny, kde je spousta inspirace, materiálu i nápadů a hlavně zázemí. Využíváme široké možnosti zázemí Stanice techniků, takže nás čeká šití na stroji, práce se dřevem, ale třeba také tkaní na rámu či stávku a všemožné drobné ruční práce. Mnoho dalších projektů konzultujeme s dětmi, které jsou jejich spolutvůrci.

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 3200 Kč
Cena za pol.: 1700 / 1700 Kč
ČT 15:00-16:30


Adresa a kontakt

Stanice techniků, Praha 6
Krejčovská dílna (suterén)
pokorna@ddmpraha.cz

Lektoři

Podobné

ZŠ Chmelnice – Keramika 1
Keramika – starší děti 2
Kreativní kroužek i pro dospělé
Výtvarný ateliér 2
ZŠ Chmelnice – Kreativní dílna 2
Tanec hrou - mladší školáci
Miniscéna - divadlo a vše kolem něj
Výtvarný ateliér (pá 2)
Výtvarný ateliér - příprava na SŠ, VŠ 1
Výtvarně-řemeslná dílna ST II