DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Improvizační divadlo: Improtoč (8 - 12 let)

Svými myšlenkami roztáčíš svět. Roztoč ho tím správným směrem! Improvizační divadlo je především zábava. A kolektivní práce, kde však není potlačována jedinečnost. Nic není špatně a všechno je v rámci mezí slušného chování dovoleno. Společně se naučíme skládat příběhy, vytvářet postavy a pohybovat se po jevišti. Žádné memorování textů. Improvizátoři si je společně vytváří teď a tady. Budeme se učit spontánně a pozitivně reagovat a neblokovat se strachem z možného neúspěchu. A co víc. Pomocí metod divadelní improvizace rozvíjíme kromě základů herectví i dovednosti, které tě škola jen tak nenaučí:
Hravost – každý si chce hrát, a proto tě to ze všeho nejvíc bude hlavně bavit
Tvořivost – porušení zajetých myšlenkových vzorců, originalita má u nás zelenou
Sebeprezentace – mluvení před publikem, formulace myšlenek, sebevědomé vystupování a asertivní prosazování vlastních názorů Naslouchání – vnímání ostatních a rozvíjení jejich dobrých nápadů
Přizpůsobivost – schopnost správně a pozitivně reagovat na aktuální dění

Pololetí bude zakončeno minivystoupením pro rodiče, kamarády a milovníky (improvizačního) divadla.
Lektorka: Ing. et Bc. Mariana Zacharová – lektorka, improvizátorka, herečka a moderátorka


Ceny a termíny

Přihlásit se
Cena za pol.: 1500 / 0 Kč
ČT 16:00-17:30


Adresa a kontakt

Stanice techniků, Praha 6
Kinosál (přízemí)
Hana Vondráková: vondrakova@ddmpraha.cz, tel.: 222 333 875

Lektoři

Pomoriški Tamara

Podobné

Tanec hrou – předškoláci
Kytara - individuální lekce - Honza
Muzikál
Kytara – mírně pokročilí (Iveta) – úterý 14.30
Odysea mysli II
Převádění ze škol 
Divadelní kroužek I
Dramec - divadelní přípravka
Dramec pro nejmenší
Dramec - divadelní soubor Babočky