DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Sportovní přípravka III – MŠ Čínská (4 - 6 let)

Sportovně pohybový kroužek POUZE pro děti, které navštěvují MŠ Čínská. Sportovně pohybové hry. Hry jako základní stavební kámen veškerých činností. Rozvoj základních pohybových dovedností – chůze, běh, rovnováha a ovládání vlastního těla. Zdokonalování obratnosti pomocí nejrůznějších pomůcek a předmětů. Zlepšování pohybové koordinace využíváním vlastního těla i pomůcek (kotouly, opičí dráhy, žebřiny, hry na obratnost, postřeh, rychlost a senzomotorické reakce). V neposlední řadě snaha o osobnostní rozvoj dítěte, nabývání morálních hodnot a sebedůvěry či schopnost překonávat překážky.

Vybavení:  sportovní oblečení, pití

Ceny a termíny

Přihlásit se
Cena za šk. rok: 1800 Kč
Cena za pol.: 1000 / 1000 Kč
ST 16:00-16:45


Adresa a kontakt

MŠ Čínská, Praha 6

Lektoři

Podobné

Klavír - MAREK
Oddíl Pulci
Keramika pro předškoláky a prvňáčky
Bruslení 5 / mírně pokročilí
Bruslení 3 / mírně pokročilí
Africké djembe - děti
Opona – dětský divadelní kroužek
Keramika (čt 14.30)
Keramika (po 16.00)
Bruslení 1 / začátečníci