DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Pohybová přípravka (6 - 10 let)

Hravou formou jsou rozvíjeny základní pohybové dovednosti (rovnováha, chůze, běh, ovládání vlastního těla, ovládání předmětů apod.). Hra jako základní nástroj k pohybu a týmové spolupráci.
Vybavení:  sportovní oděv, pití

Ceny a termíny

Přihlásit se
Cena za šk. rok: 2700 Kč
Cena za pol.: 1400 / 1400 Kč
ČT 15:00-16:00


Adresa a kontakt

Stanice techniků, Praha 6
Velký sál (2. patro)
Irena Friedrichová, irena.friedrichova@ddmpraha.cz

Lektoři

Podobné

Oddíl Pulci
Výtvarná a tvořivá dílna pro školáky
Tanec hrou - mladší školáci