DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Jóga pro děti (6 - 12 let)

Jóga pro děti je především pohyb, hra a zábava. Na hodinách cvičíme, hrajeme si, učíme se správně dýchat a také se učíme, jak si dobře odpočinout. Jógová cvičení podporují zdravý vývoj dítěte a podporují přirozenou radost z pohybu.
Vybavení:  pohodlný, sportovní oděv

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 3000 Kč
Cena za pol.: 1500 / 1500 Kč
ČT 17:00-17:45


Adresa a kontakt

Stanice techniků, Praha 6
Step sál (přízemí)
Irena Friedrichová, irena.friedrichova@ddmpraha.cz

Lektoři

Podobné

ZŠ LN – Míčové hry / mladší
Skateboarding - podzim / 1
Atletika – přípravka fialová
Kytara – mírně pokročilí (Iveta) – úterý 14.30
ZŠ Chmelnice – Florbal 2.–3. třída / st
Miniscéna - divadlo a vše kolem něj
Kajakářský oddíl Štiky
Lezení a lanové aktivity 2
ZŠ Chmelnice – Sálová kopaná
Atletika