DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

ZŠ Chvaly – Doveda I (6 - 12 let)

Kroužek, jenž ze zájemců prostřednictvím rukodělné činnosti, fantazie a zkušené lektorky udělá ty, co něco dovedou.
16 lekcí za pololetí.


Ceny a termíny

Přihlásit se
Cena za šk. rok: 1800 Kč
Cena za pol.: 1000 / 1000 Kč
ČT 13:00-14:00


Adresa a kontakt

ZŠ Chvaly, Praha 9
Václav Skočdopole, vasek.lodenicevltava@volny.cz, 602 463 980

Lektoři

Podobné

ZŠ Chmelnice – Keramika 2
Modelářská kadetka (út)
Výtvarný ateliér 3
Výtvarný ateliér (út 2)
Výtvarně-řemeslná dílna ČT II
Výtvarný ateliér 2
Kreativní kroužek i pro dospělé
Ateliér textilní tvorby II
Ateliér textilní tvorby I
Kytara - individuální lekce - Honza