DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

ZŠ P. Strozziho – Florbal (6 - 12 let)

Termín konání je orientační, může být změněn. Florbal je oblíbený dynamicky se rozvíjející kolektivní halový sport. Kurzy se zaměřují na nácvik, zdokonalování a rozvíjení individuálních i kolektivních florbalových dovedností, pochopení pravidel a taktiky hry. Kromě zvládnutí základů florbalu, jako je práce s florbalovou hokejkou při pohybu s míčkem i bez míčku, jeho zpracování, přihrávání a střelba, se děti pro zpestření a doplnění věnují i jiným míčovým kolektivním hrám, např. vybíjené, fotbalu, basketbalu. Všechny zmiňované pohybové činnosti aktivně procvičují a rozvíjejí smyslové vnímání, pozornost, soustředění, pohybové a koordinační schopnosti a dovednosti dětí. Nejzapálenější sportovci se mohou po dohodě s trenéry realizovat i na soutěžním poli. V průběhu tréninků či soutěží je vždy podporován smysl pro fair play. 15 lekcí na pololetí. Máte zájem o převod dětí ze ZŠ Lyčkovo náměstí a ZŠ Petra Strozziho na tento kroužek? Kontaktujte nás.

Ceny a termíny

Přihlásit se
Cena za šk. rok: 2000 Kč
Cena za pol.: 1100 / 1100 Kč
Cena zahrnuje:  15 lekcí na pololetí.
ST 17:00-18:00


Adresa a kontakt

ZŠ Petra Strozziho, Praha 8
Tereza Čížková, spektrumsport@ddmpraha.cz, 222 333 821

Lektoři

Podobné

ZŠ Chmelnice – Deskové hry
Aikido
Kytara – začátečníci (Iveta) – skupinka
Bruslení 6 / pokročilí
Baseball – U11
Vodácko-turistický oddíl - Mokro
Jóga pro děti
Skateboarding - podzim / 2
Funkční cvičení
ZŠ LN – Sálová kopaná / starší