DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Převod - klub - Míčovky / Kollárova (3 - 6 let)

Zajistíme převod vašeho dítěte z MŠ Pernerova na kroužek Míčové hry pro nejmenší konaný v tělocvičně VOŠ Kollárova. Vaše děti vyzvedne náš zaměstnanec a doprovodí je na místo konání zájmového kroužku, kde jej předá lektorovi vybraného zájmového útvaru.
Během cesty děti hrají hry, zpívají písničky, povídají si o přírodě, dopravních značkách apod. Převod dětí není automatickou součástí zájmového útvaru, je nutné se na něj přihlásit samostatně. Po kroužku se již děti nevrací do MŠ a rodiče si je musí vyzvednout na kroužku.

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 200 Kč
Cena za pol.: 100 / 100 Kč
ST 16:00-16:30


Adresa a kontakt

Karlínské Spektrum, Praha 8
Tereza Čížková, spektrumsport@ddmpraha.cz, 222 333 812

Lektoři