DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Jóga pro děti (9 - 12 let)

Cvičení jógy pomáhá dětem otevřít nový pohled na pohyb, sport, na své prožitky. Jde totiž o nesoutěživý přístup, který dětem jóga nabízí. Jóga skvěle vyrovnává, učí děti laskavému a ohleduplnému přístupu k sobě i ke svému okolí. Učí děti hrou, příkladem a přirozenou formou zdravé pohybové návyky. Jóga má velmi významný přesah pohybu k psychice dítěte a k jeho vývoji.
Cvičení jógy rozvíjí dětskou fantazii, zlepšuje paměť, koncentraci, rovnováhu, protahuje a posiluje tělo, je výbornou kompenzační pohybovou aktivitou k mnoha sportům - baletu, gymnastice, jízdě na kole atd. Cvičení jógy je pro děti báječné, pojďte ho s námi vyzkoušet!

Vybavení:  sportovní oblečení, láveh s pitím, karimatka

Ceny a termíny

Přihlásit se
Cena za šk. rok: 2000 Kč
Cena za pol.: 1100 / 1100 Kč
PO 16:00-17:00


Adresa a kontakt

Karlínské Spektrum, Praha 8
Taneční sál (přízemí)
Tereza Čížková, spektrumsport@ddmpraha.cz, 222 333 821

Lektoři

Stárková Jana

Podobné

Jóga pro děti
Miniscéna - divadlo a vše kolem něj
ZŠ Chvaly – Florbal/starší
ZŠ Chvaly – Stolní tenis/starší
ZŠ Chvaly – Šachy/začátečníci
ZŠ P. Strozziho – Míč. hry / nejmenší 2
Atletika – mladší žactvo
Fotbálek
Tanec hrou – předškoláci
Převádění ze škol