DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Ukulele - dospělí - Skypala (6 - 18 let)

Individuální výuka hry na ukulele. Přihlásit se mohou děti i dospělí, a to jak pokročilí, tak i naprostí začátečníci. Jednotlivé herní techniky spolu s teorií budou vám a vašim dětem předávány příjemnou formou v návaznosti na praxi. Žáci se mohou aktivně podílet na utváření výuky, např. výběrem písní a hudebních žánrů.
Po zvládnutí základů hry se proto můžete vždy domluvit společně s lektorem na celkovém směřování výuky a na výuce konkrétních hudebních stylů a technik. Lektoři vás podpoří ve vašem vlastním hudebním výrazu a mohou vás provést také základy skladby, naučit vás komponovat vlastní písně a případně také improvizovat.
Bc. Ján Skypala studoval Pedagogiku hudebního umění se zaměřením na klasickou kytaru v Nitře na Univerzitě Konstantina Filozofa (SR). Od roku 2012 aktivně vyučuje hru na klasické, akustické, elektrické, rezofonické kytaře a na ukulele. Zaměřuje se na několik hudebních žánrů, jako jsou klasika, world pop, rock, rock & roll, country, blues. Se žáky pracuje postupně a systematicky. Při výuce se zpočátku věnuje jednoduchým skladbám převážně písničkových forem, kde zároveň pomáhá se zpěvem v kombinaci s hrou, a tak rozvíjí efektivní způsoby na překonávání překážek při hraní a zpívání najednou.


Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 8400 Kč
Cena za pol.: 4300 / 4300 Kč
ST 13:00-20:00


Adresa a kontakt

Karlínské Spektrum, Praha 8
Hudebna 3 (3. patro)
spektrumhudba@ddmpraha.cz, 222 333 815

Lektoři

Skypala Jan

Podobné

Kytara - děti - Berenreiter
Klavír, úterý – Eva Pavelková
Klavír, čtvrtek - Denis Dinga
Kytara – mírně pokr. (Iveta) – středa 14:30
Kytara – individ. výuka – Martin Manič
Klavír – Klára Nýčová
Výtvarná a tvořivá dílna pro školáky
Housle - děti - Kadlíček
Zpěv – Denis Dinga
Ukulele - děti - Berenreiter