DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Klavír - děti - Navrátil (6 - 18 let)

Kroužek klavír je určen dětem i dospělým, začátečníkům i pokročilým, kteří mají zájem o klavírní hru.
Kurz je veden odborníky, kteří mají zkušenosti s výukou dětí i dospělých. V rámci výuky jsou žákům předávány informace z oblasti klavírní hry a hudební teorie. Současně jsou rozvíjeny jak hudební, tak obecné znalosti a žáci jsou vedeni k samostatné práci.
Zaručujeme vám vstřícný přístup pedagogů, kteří pracují podle moderní klavírní pedagogiky, a proto je hlavní prioritou individuální přístup a potřeby daného žáka.


Ceny a termíny

Přihlásit se
Cena za šk. rok: 5800 Kč
Cena za pol.: 3000 / 3000 Kč
Cena zahrnuje:  16 lekcí na pololetí.
PO 13:00-19:00


Adresa a kontakt

Karlínské Spektrum, Praha 8
spektrumhudba@ddmpraha.cz, 222 333 815

Lektoři

Navrátil Jaroslav

Podobné

Kytara – skupinová výuka – Martin Manič
Kytara,Martin Bureš - skup.výuka,pondělí
Flétna příčná - dospělí - Braunová
Hudebníček
Kytara,M. Bureš - Individ. výuka,úterý
Ukulele - dospělí - Skypala
Klavír - Klára Nýčová
ZŠ LN – Flétna individuál
Kytara,M. Bureš - Individ. výuka,pondělí
Bicí - pondělí