DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Hudební soubor - Jolly Buskers (18 - 99 let)

Naše kapela staví na základech tradiční irské lidové hudby, není to ale hudba historická, neustále se vyvíjí a i my s ní také. Starým písničkám dáváme nový kabát a nové naopak balíme do starého. Vzniká tak jedinečný hudební styl, který nespoléhá pouze na úderný rytmus, ale staví zejména na melodiích a zvuku tradičních nástrojů, písničky vyprávějí příběhy o lásce, radosti, smrti, stesku po domově atd. Zkrátka, jak už to tak u Irů bývá.


Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 1400 Kč
Cena za pol.: 800 / 800 Kč
ST 18:00-21:00


Adresa a kontakt

Karlínské Spektrum, Praha 8
spektrumhudba@ddmpraha.cz, 222 333 815

Lektoři