DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Dospělý pěvecký sbor KS (15 - 99 let)

...


Ceny a termíny

Přihlásit se
Cena za šk. rok: 2200 Kč
Cena za pol.: 1200 / 1200 Kč
Cena zahrnuje:  16 lekcí na pololetí.
PO 16:30-18:00


Adresa a kontakt

Karlínské Spektrum, Praha 8
spektrumhudba@ddmpraha.cz, 222 333 815

Lektoři