DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Dětský pěvecký sbor KS (6 - 15 let)

DDM hl. m. Prahy, Karlínské Spektrum, otevírá nový kroužek dětského sborového zpěvu, Dětský pěvecký sbor Spektrum. Přihlásit se můžou děti ve věku 6–12 let (chlapci do mutace). Cílem je sestavit dětský sbor, který bude reprezentovat Karlínské Spektrum v rámci různých akcí během školního roku. V rámci kurzu je u dětí rozvíjena pěvecká technika, která je adekvátní pro sborový zpěv a vedle toho budou rozvíjeny a prohlubovány znalosti z hudební teorie.


Ceny a termíny

Přihlásit se
Cena za šk. rok: 2000 Kč
Cena za pol.: 1100 / 1100 Kč
PO 15:00-16:00


Adresa a kontakt

Karlínské Spektrum, Praha 8
spektrumhudba@ddmpraha.cz, 222 333 815

Lektoři

Podobné

Bicí – středa
Zpěv – Denis Dinga
Klavír - děti - Doubková
Kytara – skupinová výuka – Martin Manič
ZŠ Chvaly – Flétna/začátečníci 2
Kytara - děti - Skypala
Klavír, středa - Eva Pavelková
Kytara – individ. výuka – Martin Manič
Tanec hrou - mladší školáci
Klavír, čtvrtek - Denis Dinga