DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Flétna příčná - děti - Braunová (10 - 18 let)

Příčná flétna nachází široké uplatnění v symfonické, jazzové, ale i folklórní hudbě díky charakteristickému jemnému zvuku. Kromě nutného držení a techniky hry se zaměříme na známé flétnové melodie – v klasické, filmové i populární hudbě.
16 lekcí za pololetí.


Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 5800 Kč
Cena za pol.: 3000 / 3000 Kč
ST 14:00-16:00


Adresa a kontakt

Karlínské Spektrum, Praha 8
spektrumhudba@ddmpraha.cz, 222 333 815

Lektoři

Podobné

Kytara, M. Bureš – individ. výuka, středa
Klavír, středa - Eva Pavelková
ZŠ Chvaly – Flétna/začátečníci 2
Kytara – individ. výuka – Michal Seitl
Klavír - děti - Doubková
ZŠ Chvaly – Flétna/začátečníci
Kytara - dospělí - Hábl
Kytara - děti - Skypala
Ukulele
Bicí – individuální lekce