DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Keramika – starší děti 2 (10 - 15 let)

Kurz je určen pro mladší školní děti, které baví práce s keramickou hlínou a dalšími materiály (papír, textil, přírodniny).
V těchto kurzech keramiky se naučí základním znalostem a řemeslným dovednostem při tvarování hlíny, jejím dekorování, vytváření různých kachlů, plastik a nádob. Součástí výuky jsou i práce spojené s povrchovou úpravou za použití engob, barvítek, glazur až po techniky reliéfu a zatírání.
Inspirací pro tematické náměty je zejména příroda a život kolem nás.
Cílem je především rozvíjení jemné motoriky, tvůrčího myšlení, prostorového výtvarného vnímání s důrazem na originalitu a jedinečnost keramických výrobků.
V průběhu školního roku vytvoří děti sadu cca patnácti výrobků, které si odnášejí domů. Některé výrobky jsou vystavovány v prostorách Karlínského Spektra.


Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 2800 Kč
Cena za pol.: 1500 / 1500 Kč
ST 15:45-17:15


Adresa a kontakt

Karlínské Spektrum, Praha 8
Keramika (suterén)
Mgr. Dana Kostková, spektrumkeramika@ddmpraha.cz, 222 333 819

Lektoři

Kostková Dana

Podobné

Zobcová flétna - RADKA
Výtvarný ateliér (pá 1)
Výtvarný ateliér - příprava na SŠ, VŠ 2
Výtvarný ateliér 1
ZŠ Chmelnice – Keramika 1
Výtvarný ateliér 2
Výtvarně-řemeslná dílna ČT II
ZŠ LN – Keramika / od 4. třídy / čt
Výtvarný ateliér - příprava na SŠ, VŠ 1
Miniscéna – divadlo a vše kolem něj