DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Keramika - modelování / úterý 2 (16 - 99 let)

Kroužek nabízíme začátečníkům i účastníkům s dlouholetou zkušeností. Účastníci kroužku si volí vlastní téma, mohou ho konzultovat se zkušeným lektorem, mohou se nechat inspirovat vystavenými dílky. Během kurzů se naučí různé modelovací techniky, vyzkouší si různé povrchové úpravy jako je glazování, zatírání oxidů nebo engobováním. K modelování nabízíme několik druhů hlín i širokou škálu glazur a engob. Keramické tvoření se mnohým může stát aktivním relaxem, můžete u nás získat nové přátele. Budeme se snažit, aby vám u nás bylo pěkně.

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 3800 Kč
Cena za pol.: 2000 / 2000 Kč
ÚT 18:30-20:30


Adresa a kontakt

Karlínské Spektrum, Praha 8
Keramika (suterén)
Mgr. Dana Kostková,spektrumkeramika@ddmpraha.cz, 222 333 819

Lektoři

Podobné

Kresba, malba, grafika - dospělí 2
Figurální kresba a malba
Keramika – točení na kruhu / úterý 1
Kresba, malba, grafika / dospělí 1
Keramika – modelování / čtvrtek 4
Šití - mírně pokročilí
Keramika - modelování / čtvrtek 3
Keramika - točení na kruhu 3
Tančírna pro dospělé (od 16 let)
Kytara - individuální lekce - Honza