DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Moderní tanec 1 (6 - 9 let)

Velký význam u moderního tance hraje hlavně výraz a schopnost komunikovat skrze pohyb s divákem. Za pomoci hudby lze tak vytvořit celkovou atmosféru tanečního čísla. Zajistíme převod dětí ze ZŠ Lyčkovo náměstí a ZŠ Petra Strozziho. Více informací na www.karlinskespektrum.cz/ostatni. 16 lekcí za pololetí.


Vybavení:  x

Ceny a termíny

Přihlásit se
Cena za šk. rok: 2000 Kč
Cena za pol.: 1100 / 1100 Kč
Cena zahrnuje:  16 lekcí na pololetí.
PO 15:30-16:30


Adresa a kontakt

Karlínské Spektrum, Praha 8
Spektrum (1. patro)
Mgr. Kateřina Mészárosová, spektrumtanec@ddmpraha.cz, 222 333 818

Lektoři

Podobné

Převádění ze škol 
Miniscéna - divadlo a vše kolem něj
Muzikál – tanec, zpěv, herectví
Kytara - individuální lekce - Honza
Kytara – mírně pokročilí (Iveta) – úterý 14.30
Balet 1
Akrobacie
Tančírna pro dospělé (od 16 let)
Kytara – začátečníci (Iveta) – skupinka
Street dance 3