DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Moderní tanec 2 (9 - 15 let)

Velký význam u moderního tance hraje hlavně výraz a schopnost komunikovat skrze pohyb s divákem. Za pomoci hudby lze tak vytvořit celkovou atmosféru tanečního čísla. Zajistíme převod dětí ze ZŠ Lyčkovo náměstí a ZŠ Petra Strozziho. Více informací na www.karlinskespektrum.cz/ostatni. 16 lekcí za pololetí.


Vybavení:  pohodlné oblečení

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 2000 Kč
Cena za pol.: 1100 / 1100 Kč
ÚT 15:30-16:30


Adresa a kontakt

Karlínské Spektrum, Praha 8
Spektrum (1. patro)
Mgr. Kateřina Mészárosová, spektrumtanec@ddmpraha.cz, 222 333 818

Lektoři

Podobné

Akrobacie
Balet 2
Výtvarná a tvořivá dílna pro školáky
Street dance 1
Street dance 2
Street dance 3
Miniscéna – divadlo a vše kolem něj
Zobcová flétna - RADKA