DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Kresba, malba, grafika - dospělí 2 (14 - 99 let)

Kurz se zaměřuje na prohlubování vztahu k výtvarnému umění skrze vlastní tvůrčí zkušenost a je určen všem zájemcům od čtrnácti let. Frekventanti si mohou vyzkoušet různé výtvarné techniky kresebné, malířské i grafické - např. malbu akrylem, akvarelem, linoryt, suchou jehlu. Nabídnuta je jim variace témat a žánrů - např. studie aktu podle modelu, zátiší, abstraktní malba, práce s omezenou barevností, portrét, interpretace či volná kopie. Způsob práce v menší skupině vytváří příjemnou a přátelskou atmosféru vhodnou k rozvoji vlastních možností i k aktivnímu odpočinku. Podstatou setkávání jsou osobní korekce a konzultace i společné diskuse během procesu tvorby a kurz lze tedy individuálně pojmout různým způsobem a zacílit i jako přípravu na talentové zkoušky.

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 4600 Kč
Cena za pol.: 2400 / 2400 Kč
ST 18:00-21:00


Adresa a kontakt

Karlínské Spektrum, Praha 8
Výtvarný atelier (3. patro)
MgA. Veronika Rosová, spektrumvytvarka@ddmpraha.cz, 222 333 812

Lektoři

Havel Tomáš

Podobné

Keramika - dospělí / pondělí
Šití – začátečníci
Keramika - točení na kruhu 4
Keramika - modelování / čtvrtek 3
Keramika - modelování / úterý 2
Kresba, malba, grafika / dospělí 1
Keramika – točení na kruhu / úterý 1
Kytara - individuální lekce - Honza
Keramika – modelování / čtvrtek 4
Figurální kresba a malba