DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Výtvarný ateliér 3 (6 - 12 let)

Výtvarný ateliér je určen pro všechny děti, které mají zájem o výtvarný projev a výtvarné umění. Děti se zde naučí různé výtvarné techniky, jako je kresba, malba, prostorová tvorba a grafika. Inspirací jsou pro nás dějiny výtvarné kultury i současné umění. Snažíme se dětem přiblížit i experimentální a netradiční tvorbu, která se odlišuje od zažitých a konvenčních přístupů. Naším cílem je podpořit pozitivní zážitek z tvorby, smyslovou fixaci nových dovedností a rozvoj zájmu o umění. Důraz je kladen na vytvoření přátelského kolektivu s příjemnou tvůrčí atmosférou. V našem Výtvarném ateliéru mohou děti smysluplně trávit volný čas a nerušeně se ponořit do světa své fantazie.


Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 2200 Kč
Cena za pol.: 1200 / 1200 Kč
ST 15:30-17:00


Adresa a kontakt

Karlínské Spektrum, Praha 8
Výtvarný atelier (3. patro)
MgA. Veronika Rosová, spektrumvytvarka@ddmpraha.cz, 222 333 812

Lektoři

Rosová Veronika

Podobné

Výtvarný ateliér (pá 2)
Miniscéna - divadlo a vše kolem něj
Tanec hrou - mladší školáci
Ateliér textilní tvorby I
Výtvarný ateliér - příprava na SŠ, VŠ 1
Keramika – starší děti 2
ZŠ LN – Keramika / od 4. třídy / čt
ZŠ Chmelnice – Keramika 3
Keramika pro předškoláky a prvňáčky
Výtvarně-řemeslná dílna ČT II