DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Figurální kresba a malba (14 - 99 let)

Figurální kresba je jedna z nejstarších dochovaných tvůrčích činností. V tomto kurzu se seznámíte se zásadami portrétní a figurální kresby (znalost perspektivy, figuralistiky, ergonomie a kompozice).
Lekce jsou určeny pro žáky středních škol i širokou veřejnost. Jsou vítáni nejen ti, kteří se chtějí učit kresbě od základů, ale i zkušenější výtvarníci s pokročilejší znalostí kresby.

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 5800 Kč
Cena za pol.: 3000 / 3000 Kč
PO 18:00-21:00


Adresa a kontakt

Karlínské Spektrum, Praha 8
Výtvarný atelier (3. patro)
MgA. Veronika Rosová, spektrumvytvarka@ddmpraha.cz, 222 333 812

Lektoři

Brzezinová Vilma

Podobné

Kytara - individuální lekce - Honza
Keramika - dospělí / pondělí
Kresba, malba, grafika - dospělí 2
Šití – začátečníci
Keramika – modelování / čtvrtek 4
Keramika - točení na kruhu 3
Tančírna pro dospělé (od 16 let)
Keramika - točení na kruhu 4
Keramika - modelování / úterý 2
Keramika - dospělí / středa