DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Kresba, malba, grafika / dospělí 1 (14 - 99 let)

Kurz je zaměřen na osvojení si základů kresby, malby a grafiky.
Účastníci se seznámí s klasickými tématy, jako je např. figurální kresba (portrét a figura) nebo kresba zátiší (perspektiva, kompozice, stínování). V malbě se zaměří na teorii barev (míchání a nanášení barev) a vyzkouší různé techniky (akvarel, pastel, akryl). Dále si vyzkouší některé ze základních grafických technik.
Tvořit budou i s multimediálními technikami, jako jsou digitální fotografie. Důraz je kladen na rozvoj vlastního potenciálu v umělecké tvorbě, rozvíjení kreativity a osobního vizuálního jazyka například tvorbou komiksů a konceptuálního umění.
Přínosem je příjemná tvůrčí atmosféra, která přispívá k probouzení kreativity mladých umělců.


Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 4600 Kč
Cena za pol.: 2400 / 2400 Kč
ÚT 18:00-21:00


Adresa a kontakt

Karlínské Spektrum, Praha 8
Výtvarný atelier (3. patro)
MgA. Veronika Rosová, spektrumvytvarka@ddmpraha.cz, 222 333 812

Lektoři

Horáková Šárka

Podobné

Keramika - dospělí / pondělí
Keramika - točení na kruhu / úterý 2
Šití - mírně pokročilí
Keramika - točení na kruhu 4
Keramika - dospělí / středa
Keramika - modelování / čtvrtek 3
Tančírna pro dospělé (od 16 let)
Keramika - točení na kruhu 3
Keramika - modelování / úterý 2
Šití – začátečníci