DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Chovatelství pro starší 4 (10 - 16 let)

Bližší teoretické i praktické seznámení s živočichy chovanými nejen ve Stanici přírodovědců, povídání o živočišné a rostlinné říši. Seznámení s přírodou formou her a soutěží, výtvarná činnost. Kontakt se zvířaty a manuální práce při čištění klecí a výběhů.

Kroužek dále zahrnuje zapojení do projektů souvisejících s ochranou české přírody, badatelské výpravy do blízkého okolí, hraní tematických her. Příležitostně navštěvuje aktuální přírodovědné akce. Vede k respektu okolní přírody – děti se naučí pohybovat se v ní tak, aby to bylo přínosné pro obě strany.


Ceny a termíny

Přihlásit se
Cena za šk. rok: 3050 Kč
Cena za pol.: 1750 / 1750 Kč
ČT 15:00-16:25


Adresa a kontakt

Stanice přírodovědců, Praha 5
Laboratoř

Lektoři

Květa Lžičářová

Podobné

Zahradnický kroužek pro starší
Chovatelství v praxi
Tanec hrou - mladší školáci
Teraristika 2
Miniscéna - divadlo a vše kolem něj
Chemie P1a
Poznávání přírody
Chemie P1b
Biologie pro SŠ
Teraristika 3