DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Pokusy (6 - 9 let)

Pokusy pro malé vědátory: výroba sopky, slizu/plastelíny, mýdla, hrátky s kouzelnou baňkou, pokusy s vodou, magnetismus, chromatografie, vodní režim rostlin a jejich barvení, klíčení semen, testování kostí, stupnice PH, výroba modelu plic, fungování smyslů a další.

Ceny a termíny

Přihlásit se
Cena za šk. rok: 2450 Kč
Cena za pol.: 1400 / 1400 Kč
PO 16:00-16:55


Adresa a kontakt

Stanice přírodovědců, Praha 5
Laboratoř

Lektoři

Podobné

PaVěda 2 – Stanice přírodovědců
Chemie P2b
Mladý debrujár 1
Zahradnický kroužek pro starší
Přírodověda v praxi
PaVěda 1 – Stanice přírodovědců
Chovatelství 1
Kytara – začátečníci (Iveta) – skupinka
Poznávání přírody
Chemie Z2