DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Entomologie (10 - 15 let)

Zaměření na zoologii bezobratlých živočichů, zejména hmyzu. Práce v terénu, vytváření a ošetřování sbírek, základy teraristiky. Poznávání nových druhů. Kroužek pro školní děti.

Ceny a termíny

Přihlásit se
Cena za šk. rok: 3050 Kč
Cena za pol.: 1750 / 1750 Kč
ST 16:30-17:55


Adresa a kontakt

Stanice přírodovědců, Praha 5
Laboratoř

Lektoři

Špryňar Pavel

Podobné

PaVěda 1 – Stanice přírodovědců
Chemie P1a
Chemie Z3
Turistický oddíl - Tuláci
Chovatelství pro nejmladší 3
Výtvarný ateliér - mládež 1
Chemie P2a
Přírodovědec
Kytara – začátečníci (Iveta) – skupinka
Přírodověda v praxi