DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Entomologie (10 - 15 let)

Zaměření na zoologii bezobratlých živočichů, zejména hmyzu. Práce v terénu, vytváření a ošetřování sbírek, základy teraristiky. Poznávání nových druhů. Kroužek pro školní děti.

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 3050 Kč
Cena za pol.: 1750 / 1750 Kč
ST 16:30-17:55


Adresa a kontakt

Stanice přírodovědců, Praha 5
Laboratoř

Lektoři

Špryňar Pavel

Podobné

Chovatelství v praxi
Přírodovědec
Chovatelství pro nejmladší 3
Kytara – mírně pokročilí (Iveta) – úterý 14.30
Zahradnický kroužek pro mladší
Parádní věda 2 středa
PaVěda 2 - Stanice techniků
Přírodověda v praxi
Chovatelství pro starší 2
Zahradnický kroužek pro starší