DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Kameníček pro starší (10 - 14 let)

Základy mineralogie – poznávání minerálů a jejich třídění, fyzikální a chemické vlastnosti minerálů, skupiny minerálů podle vzniku a původu, růst krystalů. Studium geologické mapy, vznik a vývoj života, vnitřní geologické děje. Vnější geologické děje – činnost ledovců, působení vody, tsunami. Exkurze do Chlupáčova muzea na PřF UK, do muzea Geosvět atd.
Kroužek pro školní děti.


Ceny a termíny

Přihlásit se
Cena za šk. rok: 3050 Kč
Cena za pol.: 1750 / 1750 Kč
ČT 15:30-16:55


Adresa a kontakt

Stanice přírodovědců, Praha 5
U Dinosaura

Lektoři

Coufalová Vlasta

Podobné

Chemie Z1a
Chovatelství pro starší 4
Výtvarný ateliér - mládež 1
Parádní věda 1 pondělí
Teraristika 3
Chovatelství pro starší 1
Entomologie
Chovatelství a teraristika 1
Teraristika 2
Pokusy