DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Chovatelství pro nejmladší 3 (5 - 8 let)

Povídání o chovu drobných savců, exotických ptáků, poníků, koz, prasat, klokanů, hadů, hmyzu ad. Seznámení s přírodou formou her a soutěží. Výtvarná a kreativní činnost, kontakt se zvířaty, manuální práce při péči o zvířata. Kroužek pro předškolní a školní děti.

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 3050 Kč
Cena za pol.: 1750 / 1750 Kč
ČT 13:30-14:55


Adresa a kontakt

Stanice přírodovědců, Praha 5
U Netopýra

Lektoři

Roubíčková Marie

Podobné

Zahradnický kroužek pro mladší
Špendlík – šití a tvoření
Africké djembe - děti
Keramika pro předškoláky a prvňáčky
Parádní věda 1 středa
Klavír - MAREK
Keramika (čt 14.30)
PaVěda 2 - Stanice techniků
PaVěda 1 – Stanice přírodovědců
Chovatelství pro nejmladší 1