DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Chemie Z3 (12 - 18 let)

Základy organické chemie, přípravy uhlovodíků, přípravy halogenderivátů a jejich reakce, přípravy hydroxiderivátů a etheru, přípravy N látek, přípravy aldehydů a ketonů, reakce aldehydů a ketonů, přípravy karboxylových kyselin, přípravy funkčních a substitučních derivátů karboxylových kyselin. Praktické přípravy základních představitelů jednotlivých skupin. Termín konání bude stanoven dle časových možností zájemců.

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 3050 Kč
Cena za pol.: 1750 / 1750 Kč


Adresa a kontakt

Stanice přírodovědců, Praha 5
Chemie

Lektoři

Procházka Zdenko
Procházka Zdenko

Podobné

Chemie P1b
Chemie Z2
Chemie Z1
Chemie P2a
Biologie pro SŠ
Chemie P1a
Chemie P2b
Kytara – mírně pokročilí (Iveta) – úterý 14.30
Tančírna pro dospělé (od 16 let)
Kytara – začátečníci (Iveta) – skupinka