DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Chemie Z2 (12 - 18 let)

Základy anorganické chemie, vodík, kyslík, nekovy, kovy, přechodné kovy. Příprava, výroba, vlastnosti, nejdůležitější sloučeniny. Praktické provedení některých příprav látek a jejich vlastností.

Termín konání bude stanoven dle časových možností zájemců.

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 3050 Kč
Cena za pol.: 1750 / 1750 Kč
PO 15:00-16:30


Adresa a kontakt

Stanice přírodovědců, Praha 5
Chemie

Lektoři

Procházka Zdenko
Procházka Zdenko

Podobné

Chemie P2b
Kytara – mírně pokročilí (Iveta) – úterý 14.30
Chemie P1a Zubová
Chemie P1a Procházka
Chemie Z1a
Chemie P2a
Chemie Z1b
Kytara – začátečníci (Iveta) – skupinka
Tančírna pro dospělé (od 16 let)
Biologie pro SŠ