DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Chemie Z2 (12 - 18 let)

Základy anorganické chemie, vodík, kyslík, nekovy, kovy, přechodné kovy. Příprava, výroba, vlastnosti, nejdůležitější sloučeniny. Praktické provedení některých příprav látek a jejich vlastností. Termín konání bude stanoven dle časových možností zájemců.

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 3050 Kč
Cena za pol.: 1750 / 1750 Kč


Adresa a kontakt

Stanice přírodovědců, Praha 5
Chemie

Lektoři

Procházka Zdenko
Procházka Zdenko

Podobné

Biologie pro SŠ
Kytara-mírně pokr.(Iveta)-úterý 14:30
Chemie P2a
Chemie P2b
Chemie P1b
Chemie P1a
Chemie Z3
Kytara-začátečníci(Iveta)- skupinka
Chemie Z1
Tančírna pro dospělé (od 16 let)